Nu kan varmen fra Kerteminde Forsyning kalde sig grøn

01. marts 2024 - 07:16


Andelen af vedvarende energi i fjernvarmen fra Kerteminde Forsyning tager et tigerspring. Kulvarme er på vej ud. 

Fjernvarmeforsyninger såsom Kerteminde Forsyning skal dokumentere deres rejse mod grøn fjernvarme gennem såkaldte fjernvarmedeklarationer. Deklarationerne skal ligge tilgængeligt på forsyningernes hjemmeside. Formålet med deklarationerne er, at kunderne – ligesom når de sammenligner fødevarer – kan se, hvad fjernvarmen er produceret af, og hvad fjernvarmeproduktion udleder af fx CO2. 

Den dugfriske fjernvarmedeklaration viser for første gang, at fjernvarmen fra Kerteminde Forsyning er i kategorien ’grøn’. Placeringen som grøn opnås, når fjernvarmekunderne modtager fjernvarme, der udleder mindre CO2 end både gasfyr og varmepumpe. 

Klik her for at se seneste fjernvarmedeklaration (åbner PDF).

Bestyrelsesformand Jacob Brønnum udtaler:

Vi er på en rejse frem mod en CO2-neutral, dansk fjernvarmesektor i 2035. Jeg er glad for, at vi nu kan sige, fjernvarmen fra Kerteminde Forsyning er grøn. Grøn vil i denne sammenhæng sige, at den fjernvarme, du får fra os, er mere grøn end varmen fra gasfyr eller luft-til-vand varmepumper.

Vi leverer et ganske væsentligt bidrag til Kerteminde Kommunes klimaambitioner, da Kerteminde Forsyning arbejder ud fra et ambitiøst mål om klimaneutralitet allerede i 2030.

Årsagen til det grønne tigerspring skal findes i, at der i produktionen af fjernvarme i 2023 blev brugt halvt så meget kul som året før.

I fjernvarmeproduktionen i Danmark ses der for tiden på, hvordan CO2-udledningerne kan komme markant længere ned, fx gennem såkaldt ’CCS’ (Carbon Capture and Storage), som går ud på at opfange og lagre CO2 fra et fjernvarmeanlægs røg. 


""

Illustration: Colourbox/Kerteminde Forsyning

Til nyhedsoversigten