Spildevandsprisen stiger i 2022

17. november 2021 - 10:12

 

Klimaforandringerne medfører øgede investeringer. Men Kerteminde Forsyning ligger fortsat i den billige ende på Fyn: nemlig som andenbilligst på spildevand. 

De fleste kan sikkert huske de voldsomme skybrud, der ramte Kerteminde og en række andre byer i sommer. Resultatet var oversvømmede veje, huse og kældre. Beredskabet måtte tilkaldes akut. Og en mængde urenset spildevand måtte ledes kontrolleret ud i Kerteminde Fjord og Storebælt. Tilbage stod indbyggerne med bekymringer, udgifter og besvær.

Kerteminde Forsyning har sammen med sin ejer, Kerteminde Kommune, bolden i forhold til at mindske følgerne af klimaforandringerne. Det kræver store investeringer, hvorfor priserne på spildevandsområdet hæves til næste år.

For en gennemsnitlig husstand stiger den samlede årlige omkostning for spildevand med knap 1.200 kroner. Investeringsrammen på spildevandsområdet kan dermed hæves med 35% til ca. 50 mio. kr.

Forsyningen budgetterer med at kunne sænke vandprisen til næste år med 4,5%. Fjernvarmeprisen forbliver uændret. Renovationsprisen stiger fra og med sidste kvartal af 2022. Stigningen dækker den kommende ordning med hjemmesortering af plastic, mad- og drikkekartoner og farligt affald. 

Til nyhedsoversigten