Oplever du grønt vand fra bruser eller vandhane?

 

Bare rolig, det er hverken farligt for mennesker, dyr eller planter. 

Forklaringen er, at der er tilsat et harmløst, grønt stof til fjernvarmevandet. Stoffet er det myndighedsgodkendte fluorescein (uranin).

Den grønne farve fortæller, når der er utætheder. Hvis du oplever grønt vand fra bruser eller vandhane, er der overgang mellem fjernvarmevandet og dit varme brugsvand. Tal med din VVS'er og giv os besked på forsyning@kertemindeforsyning.dk eller tlf. 70 25 33 33.

Opdager du grønt vand i vandløb, kloak, søer eller lignende, er det efter al sandsynlighed tegn på et brud på et fjernvarmerør. Kontakt os da hurtigst muligt på 70 25 33 33 eller 21 24 51 50​.

 

""

 

Vil du læse mere om grønt vand, kan du klikke her for at hente en lille flyer (PDF)