Fjernvarmeprisen stiger 1. oktober 2024

27. juni 2024 - 11:28

Stor prisstigning hos Fjernvarme Fyn slår igennem hos Kerteminde Forsyning

Driftsudgifterne hos Fjernvarme Fyn er stigende. Priserne for halm og træ til fjernvarmeproduktion stiger kraftigt, mens elprisen er faldet voldsomt. Det betyder øgede udgifter og færre indtægter for Fjernvarme Fyn, der producerer den fjernvarme, som Kerteminde Forsyning leverer til cirka 6.600 kunder i Kerteminde Kommune.

De stigende omkostninger hos Fjernvarme Fyn i Odense sendes desværre også videre til varmekunderne hos Kerteminde Forsyning.

MWh-prisen (megawatt-time-prisen) er den pris, du betaler for varme baseret på dit forbrug. Vi varsler nu, at denne pris stiger fra kr. 525 til kr. 650 inklusive moms pr. 1. oktober.

Hvis du bor i et standardhus på 130 m², vil den varslede prisstigning medføre en merudgift på 2.263 kr. om året eller knap 189 kr. pr. måned. Det svarer til en stigning på 14,4 procent i forhold til den tidligere pris.

Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, Jacob Brønnum, udtaler: ”Hos Kerteminde Forsyning arbejder vi bestandigt ud fra målsætningen om at holde priserne så lave og stabile som overhovedet muligt. Derfor ærgrer det mig meget, at vi på grund af ydre omstændigheder er tvunget til at varsle denne prisstigning. Vi har ingen mulighed for at afværge prisstigningen, fordi det én-til-én er en ekstraudgift, der stammer fra Fjernvarme Fyn”.

Vi arbejder på højtryk for at informere vores kunder direkte med en forklaring på prisstigningen og dens effekt fra 1. oktober i år. 

Hvorfor stiger Fjernvarme Fyns pris?

Fjernvarme Fyn er i gang med at udfase kul som brændselsform. Kul er billig, men har en betydelig klimabelastning. For at erstatte kullet i fjernvarmeproduktionen øger Fjernvarme Fyn mængden af andre brændselsformer, såsom halm og træflis. Disse brændselsformer er mere klimavenlige, men den øgede efterspørgsel presser prisen op.

Fjernvarme Fyns udgifter til brændsler er således steget med 66% siden 2018. Herudover er Fjernvarme Fyns udgifter til investeringer, drift og CO2-kvoter steget kraftigt de senere år.

Indtægterne fra elproduktion på Fynsværket er dalet kraftigt og kan ikke længere bruges til at stabilisere de stigende udgifter til fjernvarmeproduktion. 

 

 

 

Til nyhedsoversigten