×
Menu

Medarbejderen som ressource

 

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Og et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi over for kunder og samarbejdspartnere kan udvikle og fastholde et service- og ydelsesniveau, som er præget af effektivitet og høj kvalitet.

​Vi påskønner initiativ, fleksibilitet og engagement med respekt og anerkendelse og søger at skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde i hele organisationen. Derfor tilskynder vi til medindflydelse, medbestemmelse og ansvarlighed på både det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau

​Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som kan medvirke til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne. Vi driver og udvikler en god og sund forretning med fokus på systematik i arbejdsmiljøarbejdet, sikkerhed, sundhedsfremme, lavt sygefravær og lavt eller ingen arbejdsulykker.

Derfor skal der være fokus på arbejdsmiljøet i alt, hvad der sker på arbejdspladsen, og der skal løbende arbejdes på at udvikle og fremme arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, personlig og faglig udvikling m.v.

​Vores overordnede målsætninger og politikker evalueres årligt i forbindelse med den årlige ledelsesevaluering.

Fair varmeregning med motivationstarif

Vi indfører motivationstarif fra 1. januar 2019. Tariffen belønner de kunder, der udnytter fjernvarmen bedre end gennemsnittet. En god varmeinstallation er nemlig med til at begrænse den mængde af varmt vand, der skal cirkuleres rundt på vores net. 

Læs mere