×
Menu

Fair varmeregning

... med motivationstarif


Kerteminde Forsyning indfører motivationstarif 1. januar 2019. Tariffen belønner de kunder, der udnytter fjernvarmen bedre end gennemsnittet. Hvis man omvendt udnytter fjernvarmen dårligere end gennemsnittet, vil man alt andet lige opleve en større varmeregning fra 2019. Det synes vi er fair. For en dårlig installation hos én kunde, betyder øgede udgifter for alle kunder. 

Nedenfor har vi samlet en række typiske spørgsmål og svar om motivationstarif.  

Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige årlige afkøling.

Se dine tal og tjek din mulige årlige besparelse

Nedenfor kan du se, hvilke data, vi har brugt for at udregne tallene i det brev, du har modtaget fra os. Vær opmærksom på, at vi har regnet ud fra adressens samlede forbrug for hele 2017. Du skal indtaste dit kundenummer og forbrugsadressen, som står i dit brev og på dine regninger. 

Du kan også se, hvilken årlig besparelse, du vil få, hvis du forbedrer den årlige afkøling. 

Motivationstariffen betyder, jeg skal betale mere - hvad gør jeg?

Selv små ændringer i dine vaner kan påvirke afkølingen. Hvis du står til en stor stigning på din varmeregning, kan du henvende dig til din VVS'er. For at vurdere et evt. tilbud fra en VVS'er, kan du spørge ham, hvor mange grader bedre årsafkøling hans tilbud medfører.

Spørg din VVS'er, hvor mange mange grader han kan forbedre din årlige afkøling med. Du kan omregne til en mulig årlig besparelse under menupunktet 'Se dine tal og tjek din mulige årlige besparelse'. 

 

Dette kan du selv gøre med det samme:

1    Luk for radiatortermostaterne, mens du lufter ud, så termostaterne ikke skruer op for varmen.
2    Hvis du har flere radiatorer i samme rum, skal termostaterne indstilles ens. Èn radiator på fuldt blus og andre radiatorer, som ikke varmer, er penge ud af vinduet.
3    Kontroller, at radiatorerne er kolde eller højst lunkne nederst. Ellers udnytter du energien for dårligt og sender for varmt vand retur til Fynsværket.
4    Hold en konstant indstilling på din gulvvarme. Gulvvarme reagerer langsomt, og derfor spilder du meget energi, indtil du har den temperatur i rummet, du føler behagelig.
5    Indstil din vandvarmer sådan, at vandet fra din hane kan nå op på ca. 50-55° C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser, og ved lavere temperaturer øges risikoen for legionella bakterier.

Hvem kan jeg kontakte?

Er du ejer af adressen?
Hvis du vil have råd om din fjernvarmeinstallation, skal du kontakte din VVS'er. Hvis du får et tilbud på en modernisering af din installation, kan du bruge vores beregningsmodul til at beregne, hvad du økonomisk får ud af moderniseringen. Se ovenfor under Se dine tal og tjek din mulige årlige besparelse.

Vi har informeret VVS'ere om, at tariffen er på vej.

Er du lejer af adressen?
Hvis du er lejer af boligen, skal du kontakte din udlejer eller ejendomsmester. Vi har informeret store udlejere om, at tariffen er på vej. 

Hvordan tjekker jeg, om min investering medførte besparelse?

Hvis du har haft en VVS-installatør til at forbedre din varmeinstallation, er det naturligt, du gerne vil tjekke, om afkølingen er blevet bedre. 

Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige årlige afkøling. Det vil sige, der skal gå et helt kalenderår - og først da kan du på den efterfølgende årsopgørelse se, om investeringen har haft givet den ønskede besparelse. 

Foldere

"Ny motivationstarif betyder fair varmeregning til alle"

Folderen er sendt sammen med brev til vores varmekunder marts 2018. Den forklarer begreberne afkøling og motivationstarif. 

 

"Aflæsningsbog – hjælp til en god varmeøkonomi"

Denne folder er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. I bogen finder du også den formel, som motivationstariffen beregnes ud fra. 

Sådan beregnes afkøling

Det er yderst vigtigt, at du holder øje med afkølingen. Når du holder løbende øje med afkølingen - fx måned for måned - har du mulighed for at opdage, hvis din installation skulle få en fejl og løbe løbsk. 

Formlen nedenfor viser, hvordan afkølingen beregnes. Du kan bruge aflæsningsbogen under 'Foldere' til de løbende aflæsninger. I de breve, vi har udsendt, er afkølingen beregnet som en gennemsnitlig årsafkøling. 

 

Formel til beregning af afkøling

klik på billedet for større visning