Oversvømmelse af cricketbanen og klubhus grundet ekstrem regn

Spildevandsprisen stiger i 2022

Klimaforandringerne medfører øgede investeringer. De finansieres ved stigning i spildevandsprisen. Men Kerteminde Forsyning ligger fortsat i den billige ende på Fyn. 

Hus på en jordklode, som bølger i et oprørt hav.

Valg til bestyrelsen for Kerteminde Forsyning

 

Vil du være med til at præge udviklingen i Kerteminde Forsyning, der leverer drikkevand, og som arbejder for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne?

 

Så har du nu mulighed for at stille op til Kerteminde Forsynings bestyrelse og gøre din indflydelse direkte gældende. 

Du kan blandt andet være med til at beslutte den strategiske retning for Forsyningens arbejde med CO2-reduktioner og bæredygtighed. Du kan være med til at beslutte, hvordan vi bedst beskytter vandmiljøer og badestrande mod spildevandsoverløb. Og du kan præge vores involvering i det lokale arbejde for klimatilpasninger. 
 

Klik her for at hoppe til portalen, hvor du kan stille op fra 3. januar (åbner nyt vindue).

 

Meld dit kandidatur i perioden den 3. januar – 23. januar 2022
Valghandlingen finder sted i perioden den 28. februar – 13. marts 2022
Valgresultatet offentliggøres i uge 13, 2022.