Oversvømmelse af cricketbanen og klubhus grundet ekstrem regn

Spildevandsprisen stiger i 2022

Klimaforandringerne medfører øgede investeringer. De finansieres ved stigning i spildevandsprisen. Men Kerteminde Forsyning ligger fortsat i den billige ende på Fyn. 

Fakta om Kerteminde Forsyning

 

Vi ved, at vand er kilden til alt liv. Lad os passe godt på det!

 
Kerneforretningen i Kerteminde Forsynings vand- og spildevandsselskab består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. 
 
Vi varetager drifts- og anlægsopgaver inden for fjernvarmeforsyning, vandforsyning, spildevand og renovation i Kerteminde kommune.
 
Selskabets mål er at sikre en forsyning af høj kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, sundhed og natur, samt drives på en teknisk og økonomisk effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne. Det er endvidere vores mål, at udvikle selskabets aktiviteter således, at vi til stadighed lever op til de forpligtelser, som er gældende i henhold til de til enhver tid gældende aftaler, planer og lovgivning, samt efterspørgslen på markedet.
 

Kerteminde Forsynings vision er
 

 • At vi er servicemindede og sætter kunden i centrum
 • At vi altid er positive i vores kommunikation og information
 • At vi er effektive og ressourcebevidste
 • At vi er ansvarlige over for klima, miljø og ressourcer
 • At vi prioriterer bæredygtige og langsigtede løsninger
 • At vi er proaktive 
 

Fakta om Kerteminde Forsyning


Kerteminde Forsyning er et aktieselskab som er 100 procent ejet af Kerteminde Kommune.
 
 • Omsætning i 2020: 167 mio. kr.
 • Produktion af ca. 1.000.000 m³ rent drikkevand om året
 • Rensning af 2,5 millioner m³ spildevand om året
 • Vi har 17 grundvandsboringer,
 • 2 vandværker og
 • 1 renseanlæg
 • 2 forbehandlingsanlæg
 • 277 pumpestationer
 • Ca. 200 km drikkevandsledninger
 • Ca. 476 km spildevandsledninger
 • Vi har i alt ca. 14.000 privat- og erhvervskunder, hvoraf vi forsyner 7.800 husstande og virksomheder med drikkevand.
 • Der er 48 ansatte i Kerteminde Forsyning